Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin

obowiązujący od 25.12.2014r.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓŁNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.dom.wroc.pl jest własnością i jest prowadzony przez firmę P.W. DOM Ivaneta Voynarovska 50-319 Wrocław ul. Bolesława Prusa 16b/3. Biuro Handlowe firmy znajduje się we Wrocławiu 53-657, przy ul. Długiej 11-13. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 899-100-02-05, Regon: 930348393.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

Przez zaznaczenie pola "Zapoznałem(-am) się z regulaminem sklepu i akceptuję jego warunki" w ramach procedury zamówienia, Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem w ramach stosunku prawnego pomiędzy Klientem a Sklepem i akceptuje je bez zastrzeżeń jako Klient domeny internetowej www.domwroc24.pl

4. Ceny podane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) brutto (zawierają podatek VAT).

5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe (wykluczając oferty wyraźnie oznaczone jako wyprzedaż).

 

II. ZAMÓWIENIA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. Zakupy może dokonywać osoba pełnoletnia bądź firma, która jest zarejestrowana. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Klienta będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

2. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

 • pocztą e-mail na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

 • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu.

3. Ceny podane przy produktach są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Firma P.W. "DOM" zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen bądź niezrealizowania zamówienia, jeżeli cena stanowi wynik pomyłki.

4. Każdy oferowany produkt w Sklepie internetowym posiada gwarancję udzielaną przez producenta. W związku z tym wszelkie problemy techniczne dotyczące zakupionego towaru rozpatrywane są przez stosowne serwisy gwarancyjne mające autoryzację producentów, znajdujące się na terenie całego kraju. Adresy poszczególnych punktów serwisowych można znaleźć w karcie gwarancyjnej, na stronach internetowych producentów bądź też można otrzymać od pracownika sklepu.

5 .Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcie zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

6. Firma DOM zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówień. Zamówienia będą odrzucane również wtedy, gdy:

 • transakcji nie uda się autoryzować w systemie płatniczym eCard (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki)

 • we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości

 • przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

7. Informacje znajdujące się na stronie sklepu internetowego Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwila potwierdzenia Zamówienia przez Sklep.

8. Sklep internetowy www.domwroc24.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W takich przypadkach firma DOM zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały potwierdzone.

10. W przypadku zamówień produktów które nie są dostępne na stanie magazynowym, Sklep może pobrać od Klienta indywidualnie uzgodnioną zaliczkę.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku braku towaru w magazynie. Kupujący jest informowany o tym fakcie. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

 

III. PŁATNOŚCI

Za zamówiony towar Klient może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

 • przelewem na rachunek bankowy Sklepu,

 • gotówką kurierowi przy dostarczeniu zamówienia (pobranie)

 • gotówką w siedzibie Sklepu przy odbiorze osobistym

 • kartą płatniczą – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic

 • ePrzelew – Płacę z Inteligo, Eurobank płatności online, Płać z ING; mTransfer; MultiTransfer; Przelew24; Przelew z BPH; Credit Agricole Bank Polska S.A.; Płacę z i PKO; Pekao24Przelew; Płacę z City Handlowy; PayWay Toyota Bank; Meritum Bank Płacę z BOŚ; Płacę z Alior Bankiem; Millenium – Płatności internetowe.; e-transfer Pocztowy24; Płacę z PeoPay; T-Mobile Usługi Bankowe; db Transfer; iKO; Płać z Plus-Bank; Przelew Volkswagen Bank direct; Płacę z Idea Bank.

W przypadku płatności kartą płatniczą, ewentualny zwrot ( w przypadku zwrotu towaru/odstąpienia od umowy) nastąpi bezpośrednio na rachunek karty płatniczej, którą była dokonana płatność za zamówienie.

Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz e Przelewem obsługiwane są przez eCard S.A.

 

IV. CENA WYSYŁKI

Do zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od wagi i gabarytów towarów oraz wyboru sposobu dostarczenia przesyłki.

Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

V. WARUNKI DOSTARCZANIA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

2. Zamówiony towar przesyłany jest do Państwa firmą kurierską w terminie oznaczonym przy każdym towarze, od daty wpłynięcia na nasze konto zapłaty za zamówiony towar (w przypadku płatności przy odbiorze od daty złożenia zamówienia).

3. Klient ma obowiązek sprawdzić stan i zawartość przesyłki w obecności osoby dostarczającej (Kurier lub pracownik P.W. DOM) i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki i ewentualnych braków ilościowych sporządzić protokół w tym zakresie, podpisany przez Odbiorcę i Kuriera - potwierdzający te uszkodzenie/różnice, który jest podstawą zgłoszenia reklamacji. Klient może również odmówić przyjęcie przesyłki, o czym powinien powiadomić Sprzedającego.

4. W przypadku uszkodzenia przesyłki wszelkie roszczenia przeciwko firmie kurierskiej muszą zostać zgłoszone na piśmie w możliwie jak najkrótszym terminie, jednakże nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania przesyłki (USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, rozdział 9, Art. 74.3). W tym celu należy wezwać kuriera aby spisał protokół szkody i przesłać go do nas w oryginale. Po upływie tego terminu Klient traci prawa do zwrotu uszkodzonego towaru. Nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłki, które na życzenie klienta zostały nadane inną firmą kurierską niż ta, z którą posiadamy umowę (DHL, GLS).

 

VI. ZASADY ZWROTU ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący ma prawo dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni. Prawo to przysługuje tylko wtedy gdy:

a. towar nie nosi śladów używania,

b. towar nie posiada wad, z wyjątkiem tych, które stanowią podstawę do reklamacji,

c. kupujący dołączył paragon/Fakturę VAT - dowód zawarcia umowy,

d. kupujący dołączył protokół zwrotu (możliwe jest poinformowanie o odstąpieniu od umowy przez Klienta e-mailem), wzór formularza odstąpienia od umowy,

2.Zwrotom nie podlegają towary sprowadzane na specjalne zamówienie klienta.

 

 

VII. OPIS PROCEDURY REKLAMACYJNEJ

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@dom.wroc.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.
3.Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
4.Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru, dosłaniem towaru, bądź usunięcie niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca.

VIII. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Kupujący ma 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny. Termin ten liczy się od dnia odebrania przesyłki przez kupującego, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Kupujący może poinformować o odstąpieniu od umowy mailem, wypełniając przygotowany forumularz lub składając oświadczenie na piśmie.

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej w Sklepie internetowym www.domwroc24.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@dom.wroc.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy. Przesyłkę należy nadać na adres P.W. DOM ul. Stargardzka 1B 54-156 Wrocław.

IX. KOSZT ZWROTU RZECZY W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W przypadku zwrotu towaru kupujący otrzyma zwrot ceny towaru.

Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący.

Towar zwracany powinien zostać dostarczony do siedziby firmy P.W. DOM w stanie nienaruszonym, nie noszącym śladów użytkowania oraz montażu.


X. BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

XI. OCHRONA PRYWATNOŚCI
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego materiałów promocyjno-reklamowych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

XII. MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ DOSTĘP DO TYCH PROCEDUR
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl